ОБЛАСТТА Общини в софийско

ВписванеСтатистика

Брой прегледи на съдържанието : 1857749
В момента има 76 посетителя в сайта

Търсене в сайта

Банер
Юни 2024
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

 120709 lgl copy


Представяме публична информация за вашите проекти по Програма "Култура" и Програма "Европа"!

Община Златица - Страница 4

Развитието на региона и опазване здравето на хората са ценност и мой приоритет в управлението

Отворено писмо от Магдалена Иванова – кмет на община Златица

Поводът да се обърна към вас е пресконференция на тема „Хвостохранилище без екооценка може да потопи Средногорието и чрез р. Тополница да залее Гърция и Турция с тежки метали”, организирана на 28 февруари 2013 г. На тази пресконференция бяха отправени две обвинения към мен като кмет на община Златица: - „Кметът работи в частен интерес, в конфликт на интереси като член на Управителния съвет на Индустриален клъстер Средногорие” и „решенията му зависят от участниците в Клъстера”; - „С действията си кметът спира дело в ущърб на гражданите на община Златица”. За себе си бях решила да не отговарям повече на лъжите, пускани в публичното пространство от лицето Петя Чолакова, но тя отново предизвика „обществен интерес”, „информирайки”, че аз като кмет работя срещу гражданите на община Златица в интерес на частните предприятия. Освен кмет, съм и гражданин на община Златица и съм длъжна да заявя, че развитието на региона и опазване здравето на хората винаги са били ценност и мой приоритет в управлението. Нито веднъж като представител на местната власт не съм пренебрегнала или подценила грижата за нашата безопасност, здраве и благоденствие, както повеляват законите. Аз съм жител на Златица, през целия си съзнателен живот съм живяла в този град, тук живее моето семейство. Тук отглеждам и възпитавам детето си. Грижейки се за сигурността на общината като кмет, аз се грижа за сигурността и здравето и на собственото си дете. Всяка майка е отговорна къде и как израства нейното дете, в каква среда се възпитава и нито една майка не очаква някой псевдоеколог да се погрижи за него. Но това го знаят само майките… Затова категорично отказвам да приема твърденията на г-ца Петя Чолакова, че работя против интересите на гражданите на общината. Конкретните обвинения: 1. Като член на Управителния съвет на Клъстер „Средногорие” работя в частен интерес. Хубаво е, когато се правят изявления, за да се привлече общественото внимание, да сме проверили фактите и да сме се запознали с дейностите на Клъстера. Клъстер „Средногорие” работи със свой устав и приети правила. Дейността му е насочена към проекти и събития за популяризиране на сдружението като разпознаваема организация пред държавните и местни институции, други сдружения и организации на общините и бизнеса. През 2012 г. в Клъстера са проведени семинари и обучения за изменения в законодателството. На тези обучения присъстваха представители на общински администрации, а лектори бяха експерти и специалисти oт различни министерства. Финансирането на тези прояви се осъществява от Клъстера, а не от общините. Вижда се как структурата работи в помощ на администрациите. Ще спомена само три от проведените обучения: семинар по Закон за устройство на територията, с лектор зам.-министър на Министерството на регионалното развитие; семинар по финансиране и управление на проекти, с лектори от сертификационната програма на Американския университет; семинар за публично-частното партньорство в новото законодателство, с лектори от Министерство на финансите. Изрично в правилата за работа на Клъстера – чл. 3, ал. 8, е записано: „Председателят и членовете на Управителния съвет, с изключение на Изпълнителния директор не могат да получават възнаграждения за заеманата от тях длъжност”. Кметовете на гр. Панагюрище и Стрелча също са членове на Управителния съвет, но за тях няма съмнение, че работят в конфликт на интереси. Работата ми в Управителния съвет може да е само в полза на община Златица. Освен това, членове на Клъстера са всички кметове от региона. Един важен въпрос, който разискваме на заседанията ни и вече е с резултат, е подаденото проектно проучване в Булгартрансгаз за „Изграждане на преносен газопровод до централно Средногорие”. По този начин районът ще се газифицира, без да се налага пренос на компресиран газ, а чрез предприятията като големи потребители ще се намали стойността на газа до крайния потребител. Нека г-ца Чолакова се запознае обстойно с правилата за работа на Клъстера, може да прочете и протоколите от заседанията и тогава ще разбере дали имам някакъв частен интерес от участието си в Сдружението. 2. По другото обвинение относно действията ми, свързани с хвостохранилище „Бенковски 2” веднага давам фактите. При встъпването ми в длъжност като кмет направихме ревизия на всички дела, водени в предишния мандат. Това, което получих като резултат от ревизията, беше около 70 000 лв., изхарчени за адвокатски услуги по дела и нито един лев в касата на общината, а до края на годината оставаха около 2 месеца… Това не съм го изнасяла в публичното пространство, защото не исках да започвам с прехвърляне на отговорност. Едно от делата бе за разширението на хвостохранилище „Бенковски 2”. Направих консултация с независими юристи, а и проведох откровен разговор с адвокат Наташа Гигова – юрист на общината до 2011 г. След обстоен преглед на документацията мнението на всички беше, че това дело е предварително загубено и безсмислено от юридическа гледна точка. Защо? Малко хронология: Действията по отреждане и съгласуване са започнали преди 2000 г. В село Петрич е направено обществено обсъждане и там всички са се подписали за реализиране на инвестиционното предложение. За подписката съм сигурна, че г-ца Чолакова има информация, но бързайки за пресконференцията, е забравила да си я припомни… На заседание на общински съвет Златица от 30.09.2009 г. е внесен ПУП за одобрение, към проекта е приложено и положителното становище на РИОСВ – София, относно въздействието върху околната среда. На това заседание г-ца Чолакова гласува „За” одобрение на ПУП и разширяване на хвостохранилището. Как през 2009 г. г-ца Чолакова е била за разширяването, а сега предизвиква пресконференция и „алармира” за заливане с тежки метали района на Средногорието?!!, така тя не се ли обявява против самата себе си...? Или е много удобно да се забравя онова, което не обслужва новото ти амплоа на много загрижен за хората гражданин с „активна” обществена позиция? Не случайно на 22.03.2010 г. Общински съвет Златица изразява своето несъгласие относно обжалване решението за ОВОС, тъй като жалбата противоречи на решението от 30.09.2009 г. Част от изказванията на това заседание са: „За пореден път ние подаваме жалба в съда, която е незаконна. Тази жалба ще донесе на общината само разходи за съдебни такси и адвокати. Ние дело в случая няма да спечелим по простата причина, че жалбата е 5 месеца след решение на РИОСВ.” „Факт е, че на 30.09.2009 г. Н. Каменова е запозната с решението по ОВОС. Жалбата е подадена след изминал 14-дневен срок” На 11.04.2011 г. Административният съд излиза с решение: „Отхвърля жалбата на кмета на община Златица против решение 02-04/26.06.09 г. на директора на РИОСВ - София. Разноските по делото са за сметка на община Златица.” По време на мандата ми като кмет разширението е приключило, а за този период е въведена в експлоатация оросителна система за намаляване на запрашаването. Мнението на адвокат Гигова, водила тогава делото, също беше, че то е безсмислено. Затова след обстоен преглед решихме да не го продължаваме и да не губи общината още финансови средства. По същия начин още тогава предполагахме и развитието на делото за сметището, но изчакахме решението, а то е: „Разноските по-делото са за сметка на община Златица.” Очаквам следващата пресконференция на г-ца Чолакова да бъде във връзка с това дело. Сигурна съм, че тя няма да спре с умишлените подвеждания на съгражданите ми. Зная, че тя болезнено прие отказа ми да изпълня нейно желание в началото на мандата си и съм убедена, че ще продължава да заблуждава хората от всички възможни трибуни. Но, когато става дума за развитието на общината и сигурността на гражданите, ще бъда безкомпромисна и разговорите ще продължат при компетентните институции. Очаквам вече и предприятията от нашия регион да предприемат необходимите мерки, защото с действията си тя уронва и техния престиж. Всички посочени от мен документи са в архива на общината и могат да бъдат проверени. Освен това, решенията на ОбС – Златица от предишния мандат са качени на сайта на общината и всеки може да ги прочете и да свери подадената от мен информация. Отговорната позиция предполага търсене на справедливост, но и на уважение към становището на институциите и към гражданите. Към всичко това ще добавя и стремежа на община Златица към развитие и просперитет, който няма да бъде спрян от болните амбиции на когото и да било. 
YouSofia