Публикации

ВписванеСтатистика

Брой прегледи на съдържанието : 1858258
В момента има 107 посетителя в сайта

Търсене в сайта

Банер
Юни 2024
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Откриваща пресконференция по проект „ОБМЕН на добри практики

за качествено управление на общинските администрации”

На 24.11.2011 г. се проведе откриваща пресконференция по проект „ОБМЕН на добри практики за качествено управление на общинските администрации”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Сърбия, с договор 2007 CB16IPO006-2009-1-9. В рамките на конференцията присъстваха журналисти от в. „24 часа“ и БНТ. На конференцията бяха обсъдени дейностите, които предстои да бъдат изпълнени, резултатите, които се очаква да бъдат постигнати, целите на проекта, както и целевите групи, обхванати от него.


МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СЛИВНИЦА-ДРАГОМАН ПРОВЕДЕ ПОСЛЕДЕН ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО СТРАТЕГИЯТА СИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

 

През месец септември беше проведен последен прием на проектни предложения по мерки, в които имаше свободен финансов ресурс, обстоятелство станало ясно едва след 30 юни 2014г., когато бяха получени писмата за одобрение на всички подадените проектни предложения по Стратегията за местно развитие на МИГ Сливница – Драгоман.

Това стана възможно благодарение на влезлите в сила промени от 25.07.2014г. в Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие”и по мярка ”Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответнататеритория за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие”от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г

На 30.09.2014г. екипът на „МИГ Сливница-Драгоман” подаде документите по изпълнение на процедурите за набиране на проектни предложения от СМР, документите на Комисията за избор на проекти и заявленията за подпомагане с придружаващите ги документи, одобрени от комисията за избор на проекти по девета покана към МИГ в Областна Разплащателна Агенция – София област за извършване на проверка за съответствие с процедурите, описани в Стратегията за местно развитие, критериите за допустимост на кандидата и критериите за допустимост на проекта и планираните разходи.

С този последен прием общият брой на подадените проектни предложения към МИГ Сливница-Драгоман стана 31. Двадесет и осем от тях са одобрени от комисиите за избор на проекти към СМР на МИГ Сливница-Драгоман. Сред одобрените проекти са и заявленията на 4 млади фермери.Осем проектни предложения са подадени по т. нар. публични мерки, по четири от двете общини Сливница и Драгоман, 20 са подадени от земеделски производители и частни фирми. Към днешна дата са подписани 21 договора на обща стойност 3 407 158.55лв., за които одобрената субсидия е 2 461 047.18лв. Одобрени са още два проекта и предстои подписването на договорите с МИГ и ДФЗ. Реализирани са 5 проекта, от които два са разплатени на 100%.

 

 

ПОКАНА

 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група Сливница – Драгоман”, кани своите членове на Извънредно общо събрание, което ще се проведе на 11.05.2018г. от 10:00часа в Заседателната зала на Община Сливница – 1ет. Събранието ще протече при следния дневен ред:

 

1. Приемане на промени в Стратегията за ВОМР на МИГ Сливница – Драгоман;

2. Разни.

Членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за ОС всеки работен ден от 8:30 до 16:30ч. в офиса на МИГ Сливница – Драгоман, намиращ се в гр.Сливница, пл. „Съединение”№1, ет.1.

 

От УС на МИГ Сливница - Драгоман 
YouSofia